و کوروش کبیر ...

در پاسخ به مهران از ملبورن که با کامنتهاش که صرفا نشاندهنده میزان اعتقادش به آزادی بیان بود من رو در تصمیمم بیش از پیش مصمم کرد:

منشورحقوق بشرکوروش:
من اعلام می کنم که هر کس آزاد است هر دین و آیینی را که میل دارد، برگزیند و در هر جا که می خواهد زندگی کند و به هر گونه که معتقد است عبادت کند و آیینهای خود را به جا آورد و هر کسب و کاری را که می خواهد برگزیند ؛ تنها به شرطی که حق کسی را پایمال ننمایدو زیانی به حقوق دیگران وارد نسازد.

/ 2 نظر / 21 بازدید
من و پري

با اين حساب محمد بايت بره جلو بوق بزنه. داداش اين جملات متمدنانه اي که از کوروش گفتي با گفته هاي محمد متناقضه.