ماه نهم

سلام

امروز ماه نهم هم به پایان رسید.

در این ماه به یقین بدترین روزهای عمرم رو تجربه کردم و برای اولین بار در عمرم از صمیم قلب آرزوی مهاجرت از این مملکت کردم.

این ماه اتفاقات دیگری هم داشت. پس از آن شنبه کذایی (23 خرداد) و ناامیدی محض از مملکتم، برای چند شرکت خارجی رزومه فرستادم و در طول هفته گذشته چهار تا مصاحبه هم داشتم. تا ببینیم چی پیش میاد.

تو سایت زیر آسمان استرالیا پیشنهاد ارسال نامه برای دیاک رو دادم و پیش نویسش هم آماده است که فردا می ذارم توسایت و اینجا هم می ذارم تا همه نظر بدن و متنش کاملتر بشه.

فعلا مورد دیگری نیستبای بای

/ 1 نظر / 25 بازدید
محمد

یه سوال. از چه طریقی به شرکت های خارجی روزمه می دی؟یعنی از سایت یا واسطه خاصی استفاده می کنی؟