عکسهای ماموریت کردستان

گنبد سرخ در مراغه:

گنبد سرخ - مراغه

 

تپه های سرسبز اطراف سقز:

تپه های سرسبز اطراف سقز

 

تپه های سرسبز اطراف سقز:

تپه های سرسبز اطراف سقز

 

تپه های سرسبز اطراف سقز:

تپه های سرسبز اطراف سقز

 

دریاچه سد بوکان:

دریاچه سد بوکان

 

اطراف سد بوکان:

اطراف سد بوکان

 

رودخانه قزل اوزن:

رودخانه قزل اوزن

 

سد علویان - مراغه:

/ 0 نظر / 87 بازدید