قصه مهاجرت من و خانواده

داستانهاي من از زندگي روزمره + كارهاي مهاجرتم شامل اسسمنت، لاج آنلاين، آمادگي جهت مهاجرت و زندگي در استراليا

عناوین مطالب وبلاگ "قصه مهاجرت من و خانواده"

» سفر حج عمره :: دوشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩۱
» بهار :: دوشنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩٠
» مدرسه در بریزبین :: شنبه ۸ بهمن ۱۳٩٠
» آدمهای حقیقی-آدمهای مجازی :: جمعه ٢۳ دی ۱۳٩٠
» خرید ماشین :: یکشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩٠
» کار :: سه‌شنبه ۱٠ آبان ۱۳٩٠
» عروسی! :: سه‌شنبه ۳ آبان ۱۳٩٠
» brisbane open house :: جمعه ٢٢ مهر ۱۳٩٠
» ماهیت کار در استرالیا :: یکشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩٠
» Flood Levy Tax :: یکشنبه ٢ امرداد ۱۳٩٠
» نظرات :: پنجشنبه ٢۳ تیر ۱۳٩٠
» کمک هزینه های دولت استرالیا - 2 :: یکشنبه ٥ تیر ۱۳٩٠
» کمک هزینه‌های دولت استرالیا :: سه‌شنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩٠
» احترام :: چهارشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩٠
» بازگشت :: دوشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩٠
» ایران :: یکشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩٠
» هزینه زندگی -2 :: شنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٩
» مخارج زندگی :: دوشنبه ٩ اسفند ۱۳۸٩
» تفریح در بریزبین-1 :: جمعه ٢٢ بهمن ۱۳۸٩
» نتیجه‌گیری سفر دور استرالیا :: یکشنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٩
» سیل در بریزبین-2 :: جمعه ۱ بهمن ۱۳۸٩
» سفرنامه دور استرالیا - 3 :: سه‌شنبه ٢۸ دی ۱۳۸٩
» سیل در بریزبین :: پنجشنبه ٢۳ دی ۱۳۸٩
» سفرنامه دور استرالیا - 2 :: چهارشنبه ٢٢ دی ۱۳۸٩
» سفرنامه دور استرالیا-1 :: پنجشنبه ۱٦ دی ۱۳۸٩
» بازگشت از سفر :: سه‌شنبه ۱٤ دی ۱۳۸٩
» تعطیلات کریسمس :: چهارشنبه ۱ دی ۱۳۸٩
» ایران :: شنبه ٢٠ آذر ۱۳۸٩
» دعوت نامه! :: دوشنبه ۱ آذر ۱۳۸٩
» کریسمس :: چهارشنبه ٢٦ آبان ۱۳۸٩
» کار :: چهارشنبه ۱٩ آبان ۱۳۸٩
» باران :: جمعه ۱٤ آبان ۱۳۸٩
» سفرنامه سیدنی - 2 :: دوشنبه ۱٠ آبان ۱۳۸٩
» سفرنامه سیدنی - 1 :: جمعه ٧ آبان ۱۳۸٩
» بازگشت از سیدنی :: دوشنبه ٢٦ مهر ۱۳۸٩
» سیدنی-2 :: سه‌شنبه ٢٠ مهر ۱۳۸٩
» برق :: سه‌شنبه ۱۳ مهر ۱۳۸٩
» Redcliffe :: شنبه ۱٠ مهر ۱۳۸٩
» سیدنی :: یکشنبه ٤ مهر ۱۳۸٩
» خوش آمد گویی :: یکشنبه ٤ مهر ۱۳۸٩
» Toowoomba Flower Festival :: شنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٩
» خورد و خوراک در بریزبین :: چهارشنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸٩
» بالاخره :: جمعه ۱٩ شهریور ۱۳۸٩
» تماس با ایران :: سه‌شنبه ٩ شهریور ۱۳۸٩
» ماه رمضان :: جمعه ٢٩ امرداد ۱۳۸٩
» گواهینامه :: یکشنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸٩
» نظرات شما :: یکشنبه ۱٧ امرداد ۱۳۸٩
» مهاجرت - 2 :: یکشنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸٩
» مهاجرت :: چهارشنبه ٦ امرداد ۱۳۸٩
» Toowoomba :: سه‌شنبه ٢٩ تیر ۱۳۸٩
» Mt Coot-ha :: یکشنبه ٢٧ تیر ۱۳۸٩
» تلفن و اینترنت :: سه‌شنبه ٢٢ تیر ۱۳۸٩
» پارک روما :: دوشنبه ٢۱ تیر ۱۳۸٩
» ایرانی بودن! :: چهارشنبه ٩ تیر ۱۳۸٩
» رستوران ایرانی :: دوشنبه ٢٤ خرداد ۱۳۸٩
» تبریک :: یکشنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸٩
» تاخیر هواپیما :: جمعه ٢۱ خرداد ۱۳۸٩
» Fiesta :: سه‌شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸٩
» پارک کوالا- Lone Pine Koala Sanctuary :: یکشنبه ٢ خرداد ۱۳۸٩
» سه هفته در بریزبین :: سه‌شنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٩
» مدرسه در بریزبین :: دوشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸٩
» 16 اردیبهشت :: پنجشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٩
» ارسال بار به بریزبین :: چهارشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸٩
» اقامت موقت :: یکشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸٩
» کارهای اداری :: سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩
» ورود به بریزبین :: شنبه ٤ اردیبهشت ۱۳۸٩
» هجرت :: پنجشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۸٩
» قدر :: سه‌شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸٩
» روزمرگی :: چهارشنبه ٢٥ فروردین ۱۳۸٩
» اضطراب :: سه‌شنبه ۱٠ فروردین ۱۳۸٩
» شیراز :: شنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸۸
» زندگی :: یکشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸۸
» تصویری از 5 سال آینده :: چهارشنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸۸
» سه ماهگی ویزا :: جمعه ٧ اسفند ۱۳۸۸
» اطلاعیه در مورد باشگاه گردش روز :: جمعه ۱٦ بهمن ۱۳۸۸
» باز کردن حساب بانکی در استرالیا :: چهارشنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸۸
» بریزبین :: یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸۸
» دو ماه گذشت... :: یکشنبه ٤ بهمن ۱۳۸۸
» ادامه مسیر... :: شنبه ۱٩ دی ۱۳۸۸
» حس و حال ویزا :: شنبه ۱٢ دی ۱۳۸۸
» پس از ویزا .... :: جمعه ٤ دی ۱۳۸۸
» ویزا و دیگر هیج... :: جمعه ٦ آذر ۱۳۸۸
» یکسالگی وبلاگ :: جمعه ٢٢ آبان ۱۳۸۸
» ماه سیزدهم :: جمعه ۸ آبان ۱۳۸۸
» رفاه و آسایش :: پنجشنبه ٧ آبان ۱۳۸۸
» زیارت :: یکشنبه ٢٦ مهر ۱۳۸۸
» مدیکال :: یکشنبه ۱٩ مهر ۱۳۸۸
» 12 ماه :: چهارشنبه ۸ مهر ۱۳۸۸
» عید زیبا :: دوشنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸۸
» ملتمس دعا :: پنجشنبه ٢٦ شهریور ۱۳۸۸
» فیلتر :: چهارشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸۸
» و ماه یازدهم :: یکشنبه ۸ شهریور ۱۳۸۸
» اتفاق عجیب :: چهارشنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸۸
» چقدر خنده داره؟ :: چهارشنبه ۱٤ امرداد ۱۳۸۸
» دهمین ماه :: پنجشنبه ۸ امرداد ۱۳۸۸
» نت بوک :: دوشنبه ٥ امرداد ۱۳۸۸
» نامه برای دیاک :: چهارشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸۸
» ماه نهم :: سه‌شنبه ٩ تیر ۱۳۸۸
» و اما دوباره ا.ح.م.د.ی.ن.ژ.ا.د..... :: شنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸۸
» و کوروش کبیر ... :: پنجشنبه ٢۱ خرداد ۱۳۸۸
» انتخابات... :: شنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸۸
» ماه هشتم :: شنبه ٩ خرداد ۱۳۸۸
» ارسال مدارک :: چهارشنبه ٦ خرداد ۱۳۸۸
» بازگشت.... :: شنبه ٢ خرداد ۱۳۸۸
» وصال؟ :: یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸۸
» 16 اردیبهشت :: چهارشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸۸
» عکسهای ماموریت کردستان :: یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۸
» و کیس آفیسر... :: جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۸
» و ماه هفتم .... :: پنجشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸۸
» باز هم ماموریت... :: شنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸۸
» و ماه ششم :: دوشنبه ۱٠ فروردین ۱۳۸۸
» سفرنامه تایلند-5 :: یکشنبه ٢ فروردین ۱۳۸۸
» سفرنامه تایلند -4 :: یکشنبه ٢ فروردین ۱۳۸۸
» سفرنامه تایلند-3 :: یکشنبه ٢ فروردین ۱۳۸۸
» سفرنامه تایلند-2 :: چهارشنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٧
» سفرنامه تایلند-1 :: چهارشنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٧
» سال نو... :: سه‌شنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸٧
» ماموریت در آذربایجان :: دوشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٧
» و ماه پنجم :: دوشنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸٧
» بازگشت به وطن :: شنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸٧
» درون تایلند - 5 :: چهارشنبه ٧ اسفند ۱۳۸٧
» درون تایلند-4 :: دوشنبه ٥ اسفند ۱۳۸٧
» درون تایلند-3 :: جمعه ٢ اسفند ۱۳۸٧
» درون تایلند-2 :: چهارشنبه ۳٠ بهمن ۱۳۸٧
» درون تایلند-1 :: یکشنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸٧
» و ما رفتیم... :: جمعه ٢٥ بهمن ۱۳۸٧
» اسسمنت از انجمن مهندسی استرالیا-1 :: جمعه ٢٥ بهمن ۱۳۸٧
» فرار بزرگ از دست اشرار :: جمعه ٢٥ بهمن ۱۳۸٧
» زن از دیدگاه دکتر شریعتی :: شنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٧
» و باز هم مصاحبه ... :: پنجشنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸٧
» و اما ماه 4 :: جمعه ۱۱ بهمن ۱۳۸٧
» خبر خوش :: پنجشنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٧
» بد شانسی :: چهارشنبه ٩ بهمن ۱۳۸٧
» اندر احوالات مسافرت خارجه :: جمعه ٤ بهمن ۱۳۸٧
» و اما مهاجرت ... :: چهارشنبه ٢ بهمن ۱۳۸٧
» CSL :: جمعه ۱۳ دی ۱۳۸٧
» 3 ماه گذشت :: سه‌شنبه ۱٠ دی ۱۳۸٧
» اتچ مدارک :: جمعه ٦ دی ۱۳۸٧
» زیارت :: پنجشنبه ٥ دی ۱۳۸٧
» باز هم مصاحبه :: جمعه ٢٢ آذر ۱۳۸٧
» 2 ماه گذشت :: یکشنبه ۱٠ آذر ۱۳۸٧
» سومین مصاحبه :: جمعه ۸ آذر ۱۳۸٧
» دارالترجمه :: یکشنبه ۳ آذر ۱۳۸٧
» آمار گیری :: جمعه ۱ آذر ۱۳۸٧
» لاجیدن :: پنجشنبه ۳٠ آبان ۱۳۸٧
» اسسمنت :: شنبه ٢٥ آبان ۱۳۸٧
» آغاز کار :: پنجشنبه ٢۳ آبان ۱۳۸٧